Co vše se provádí u revize a na kolik vyjde?

Obrázek uživatele vaclav
Fórum: 

Revizi je třeba ze zákona provést 1x za rok.

Potřebujete pouze přílohu k TP. Revize se provádí na počkání (bez objednání), stojí 300,- (vč DPH).

Pokud přílohu nemáte, vystavíme novou. Cena za revizi s vypsání protokolu je 600,- (vč DPH) a je třeba se na ni objednat.

1. Všechny tlakové spoje musí být podrobeny zkoušce těsnosti pěnotvorným roztokem nebo detektorem úniku plynu.

2. Kontrola pevnosti se provádí pouze v případě, že byla zjištěna a odstraněna netěsnost systému, vyměněn regulátor nebo elektrický ventil LPG. Způsob provedení kontroly viz. kontrola pevnosti.

3. Kontrola stavu nízkotlakých hadic se provádí vizuálně. Hadice nesmí být nikde poškozená otěrem. Hadice při ohybu nesmí vykazovat známky stárnutí (krystalická struktura v místě největšího ohybu).

4. Kontrola stavu vzduchového filtru.

5. Kontrola seřízení motoru vozidla