Důležité upozornění

Na našem trhu se objevily filtry plynné fáze, které nejsou schváleny pro typové přestavby
HL Propan.Vzhledem k obsahu nečistot uvnitř filtru (hliníkové otřepy) viz obr. č. 1 
nejenže neplní svou funkci, ale mohou závažný způsobem poškodit vstřikovače viz obr. č. 2
popřípadě motor vozidla. Důrazně proto varujeme před použitím jiných filtrů než jsou schváleny
pro typové přestavby HL Propan. Použití těchto filtrů bude mít za následek ztrátu záruky
na vstřikovač.

 

obrázek č.1
obrázek č.2