Rozdíl mezi vstřikovači Jet a FX?

Fórum: 
vaclav

JET - robustnější, doporučujeme při nejisté kvalitě plynu

FX - novější verze, rychlejší, přesnější

viz datasheety v sekci produkty/vstřikovače