Důležité upozornění

Na našem trhu se objevily filtry plynné fáze, které nejsou schváleny pro typové přestavby
HL Propan.Vzhledem k obsahu nečistot uvnitř filtru (hliníkové otřepy) viz obr. č. 1 
nejenže neplní svou funkci, ale mohou závažný způsobem poškodit vstřikovače viz obr. č. 2
obrázek č.1
obrázek č.2

Stránky